home

Ik behaalde in 2013 mijn diploma ‘Bachelor in de Logopedie’ te Antwerpen (Thomas More). Dat zelfde jaar startte ik als logopediste op een school voor buitengewoon onderwijs. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig logopediste. Aanvankelijk combineerde ik dit met uren in het onderwijs, maar al snel heb ik mij volledig toegespitst op mijn zelfstandige activiteit.

Ik werk voornamelijk met kinderen en jongvolwassenen met spraak – en taalstoornissen, leerstoornissen en oromyofunctionele problemen. Behalve een goed contact met de ouders, streef ik steeds naar een goede samenwerking met de school en eventuele andere hulpverleners. Verder ben ik lid van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL) en probeer ik mij regelmatig bij te scholen op verschillende domeinen.