tarieven

De praktijk is niet geconventioneerd:

Logopedische therapie van 30’ € 39,5
Logopedische therapie van 60’ € 79


Terugbetaling

Afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis is er terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Wanneer er geen tussenkomst mogelijk is vanuit het RIZIV kan er beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Tijdens het eerste contact krijgt u hierover meer informatie.

Werkwijze

Aanmelden kan op eigen initiatief of na doorverwijzing. U kan via mail of via het contactformulier een afspraak maken. Tijdens het eerste contact wordt het probleem in kaart gebracht en wordt de werking van de praktijk verder toegelicht. Vooraleer het onderzoek kan plaatsvinden, moet u over een voorschrift onderzoek/bilan beschikken. Hiervoor kan u terecht bij een geneesheerspecialist. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond worden de resultaten met u besproken en zal beslist worden of logopedische therapie al dan niet nodig is. Wanneer blijkt dat therapie noodzakelijk is, hebben we een voorschrift nodig voor logopedische therapie. Als alle documenten in orde zijn, wordt alles bezorgd aan uw mutualiteit en kan de therapie worden opgestart.